Sigorta İhtiyaçlarınız için Bizi Arayın 0212 232 48 30
TRAFİK - Hasar Anında Yapılacaklar

MADDİ HASARLAR

 • Öncelikle maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurulur. Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı hakkında bilgi almak ve tutanağı yazdırmak için lütfen tıklayınız.
 • Mağdur taraf 0850 250 81 81 numaralı gece gündüz yardım hattımızı arayarak hasar ihbarında bulunur. Müşteri temsilcimiz;
 1. Poliçe numaranızı
 2. Zarar gören aracın ruhsat sahibini/plakasını/markasını/modelini
 3. Hasar tarihini ve saatini
 4. Hasar yeri bilgisini
 5. Kusur oranını
 6. Tahmini hasar tutarını
 7. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresini ve telefonunu
 8. Zarar gören aracın ruhsat sahibine ait hesap numarasını, banka ve şube adını isteyecektir.
 • Hasar ihbarı yapıldıktan sonra hasar dosyası açılır.
 • Anlaşmalı servis avantajlarından yararlanmak için aracınızı en yakın anlaşmalı servise götürünüz. En yakın anlaşmalı servisimizi öğrenmek için lütfen tıklayınız.
 • Eksper tayin edilir.
 • Hasarınıza bağlı olarak gerekli tüm evrakları anlaşmalı servise bırakınız veya ekspere teslim ediniz.
 • Eksper evrakları şirkete yollar.
 • Şirketimizdeki ilgili birim tarafından kusur tespiti için Tramer’e kayıt girilir.
 • Tramer sonucuna göre, trafik sigortası genel şartları kapsamına göre işlemlere devam edilerek süreç tamamlanır.Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 • Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 • Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsünün alkol raporu
 • Mağdur banka hesap bilgileri
 • Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 • Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

Yukarıda belirtilen evraklar, hasar sürecindeki temel evraklar olup, hasarın niteliği kapsamında ekstra evrak talebi yapılabilmektedir.

VEFAT VE SÜREKLİ SAKATLIK

Vefat ve Sürekli Sakatlık Halinde

 • Bedeni hasarlara ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
 • Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
 • Hasara ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.
 • Aktüer tarafından tazminat hesabı yapılır.
 • Tespite ve kusur oranına göre teminatlar dahilinde ödenecek rakam belirlenir.
 • Malul Kalana, Vekile veya Mirasçıların hesap numarasına ödeme yapılır.


Hasar Ödemesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Vefat Halinde

 • Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 • Onaylı vukuatlı nüfus aile kayıt örneği
 • Onaylı veraset ilamı
 • Onaylı ölü muayene ve otopsi raporu
 • Vefat eden kişinin mesleği ve gelir belgesi


Sürekli Sakatlık Halinde

 • Onaylı Trafik kazası tespit tutanağı
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği ”ne göre düzenlenmiş heyet raporu 
 • Hastane/tedavi raporları
 • Meslek ve gelir belgesi
 •  

Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

DEĞER KAYBI TALEPLERİ

 • Değer kaybı hasar ihbarları eksik evrak söz konusu olmayacak şekilde hasarevrak@sompojapan.com.tr e-posta adresine yapılabilir.
 • Değer kaybı hasarlarına ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla da yapılır.
 • Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir.
 • Hasar talebine ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.

*Hazine Müsteşarlığının 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgesi uyarınca “Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.”

Değer Kaybı başvurularında şirketimiz tarafından da eksper ataması yapılmaktadır.

Hasar Ödemesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 • Değer Kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
 • İlgili hasar fotoğrafları
 • Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 • Mağdur banka hesap bilgileri
 • Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 • Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Maddi Zararlar :

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
 • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
 • Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
 • Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

Ölüm Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
 • Ölüm raporu,
 • Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
 • Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
 • Kaza tespit tutanağı,
 • Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
Ekspres Net Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ. - www.expresnet.com - Copyright © 2013
© Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır .Tasarım ve Yazılım hangiacente.com tarafından hazırlanmıştır.